Malmgren Kommunikation

Att sälja hos Lilla Loppan runt hörnet

Varför inte sälja vidare de saker du inte längre använder? 

Vi öppnar ett inlämnar konto för dig. Minimiåldern är 18 år och du måste visa någon form av legitimation vid registreringen och vid inlämning,

Vi tar emot inredningsartiklar, hushållsartiklar och kläder och leksaker. Du kan lämna in två påsar i månaden, om inte annat avtalas för vissa varor.

Alla artiklar måste vara i gott skick, hela och rena. Kläder säljer vi enligt säsong vilket vi ber er respektera. Var ute i god tid, tänk på hanteringstiden och att det ska hänga framme i två månader. Tänk på att det finns allergiker, så vänligen se till att alla artiklar är fria från hår.

Vi tar ej emot träningskläder/skor, underkläder, badkläder eller nattplagg för vuxna. Ej heller elektronik, vapen eller sängar.

Vi går igenom dina varor och förbehåller oss rätten att välja ut och sortera varor som ska vidare till butiken. Det som ej kommer till försäljning, förbehåller vi oss rätten att skänka vidare till återanvändning på annan plats. Vidare, förbehåller vi oss rätten att ej ta emot visa varor som vi anser är osäljbara. Kommission

Vi säljer på kommission vilket betyder att du får betalt i efterhand för de varor som sålt. Första gången du lämnar in saker får du ett inlämnar konto där dina försäljningar sedan registreras. Du får tillbaka 30% av försäljningspriset (butikens 70% ska täcka kostnader för lokalhyra, skatter, försäkringar, personal, marknadsföring och arvode etc. Prissättning

Vi vill att dina saker, artiklar och kläder ska komma till användning för någon annan, därför håller vi låga priser. Utbetalning Du kan när som helst komma förbi butiken för att kolla ditt saldo. Intjänade pengar betalas in på ditt bankkonto vid kvittens, sparas på hög eller användas som betalmedel om du ska handla något i butiken.

OBSERVERA att innestående medel som stått orörda i över 2 år tillfaller butiken.

 

Dataskyddsförordningen: en ny EU-förordning Dataskyddsförordningen, kallad GDPR efter engelskans "general data protection regulation", är en ny EU-förordning som ersätter EU:s dataskyddsdirektiv från 1995. Dataskyddsförordningen ger oss alla större rätt att bestämma över våra personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018, och syftar bland annat till att

• stärka medborgarnas grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern genom att ge dem kontroll över hur deras personuppgifter används

• underlätta för näringslivet genom att förenkla regelverken på den digitala gemensamma marknaden

• få organisationer att ta ansvar för hur de behandlar personuppgifter. Kunduppgifter För oss är det viktigt att behandla personuppgifter med största omsorg.

Därför välkomnar vi den nya förordningen, eftersom den stärker våra kunders ställning och deras rättigheter till sina egna uppgifter. Vi använder personuppgifter av flera skäl:

• för att uppfylla lagkrav om säker identifiering, utförande av betalningar, bekämpning av ekonomisk brottslighet, med mera

• för att öppna nya konto med oss

• för att uppfylla konto- och tjänsteavtal

Dina personuppgifter och skyddet av dem är viktiga för oss Vi använder dina personuppgifter för specifika ändamål som vi har informerat dig om eller som du har samtyckt till. Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver för att kunna leverera de tjänster du vill ha, eller de som lagen kräver att vi samlar in. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till andra om lagen kräver det eller om du har gett ditt godkännande